Sosyal Sorumluluk

Moda16 olarak, bir işletmenin başarısının sadece finansal performansla değil, aynı zamanda topluma ve çevreye olan katkılarıyla da ölçüldüğüne inanıyoruz. Sosyal sorumluluk, iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olup, sürdürülebilir bir gelecek yaratma taahhüdümüzün bir göstergesidir. Bu taahhüdümüz, şirketimizin her faaliyetinde, topluma olan sorumluluğumuzu yerine getirme çabamızda kendini gösterir.

  1. Eğitime Destek: Eğitim, toplumun gelişimi için temel bir unsurdur. Moda16, çocukların eğitimine destek olmak amacıyla, okul malzemeleri bağışları, eğitim bursları ve okul inşaatlarına katkıda bulunarak, onların daha parlak bir geleceğe sahip olmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.
  2. Çevre Koruma: Gelecek nesiller için sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, çevreyi koruma projelerine aktif olarak katılıyoruz. Ağaç dikimi, geri dönüşüm kampanyaları ve çevre temizliği etkinlikleriyle, çevresel farkındalığı artırmaya ve doğal kaynakları korumaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz.
  3. Toplumsal Refah: Toplumun refahı, işimizin temel taşlarından biridir. Gıda yardımları, sağlık kampanyaları ve afet yardımı gibi projelerle, ihtiyaç sahibi bireyler ve ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışıyoruz.
  4. Çalışan Gelişimi: Çalışanlarımız, topluma olan katkımızın en önemli unsurlarından biridir. Onların profesyonel ve kişisel gelişimini destekleyerek, hem iş yerinde hem de toplumda olumlu bir değişim yaratmalarını teşvik ediyoruz.
  5. Etik İş Uygulamaları: Tüm iş süreçlerimizde, etik değerlere bağlı kalıyor ve şeffaf, adil ve sorumlu iş uygulamaları benimsiyoruz. Bu yaklaşım, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve toplumla olan ilişkilerimizde güven inşa etmemizi sağlar.

Moda16 olarak, sosyal sorumluluk bilincimizle, sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel alanda da olumlu bir etki yaratmayı hedefliyoruz. İşimizi yaparken, toplumun refahını ve çevrenin korunmasını göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her bireyin ve topluluğun gelişimi, bizim için değerlidir ve bu değerleri korumak ve güçlendirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz.